Ανακοινώσεις
 

Τώρα μπορείτε να υποβάλλετε άρθρα προς αξιολόγηση μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού

 
Εγγραφόμενοι ως συγγραφείς στην ιστοσελίδα του περιοδικού μπορείτε να υποβάλετε μέσω αυτής την εργασία σας στα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Περισσότερα...
 
Αρχείο Τευχών
cover
Το χρυσό νόμισμα του Ισαακίου Α’ Κομνηνού στο λογότυπο των ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ φυλάσσεται στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. Πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση αυτοκράτορα που απεικονίζεται σε νόμισμα με τραβηγμένο το σπαθί. Το γεγονός αυτό είχε ελκύσει την προσοχή και του ιστοριογράφου της εποχής, ο οποίος, ολοκληρώνοντας την έκθεση των γεγονότων που οδήγησαν στην ανάρρηση στον θρόνο του Ισαακίου Α’ το έτος 1057, γράφει: «δόξαν τε παρεσχηκὼς ἀνδρείας καὶ πεῖραν πολεμικῆς γενναιότητος, αὐτίκα τῷ βασιλικῷ νομίσματι σπαθηφόρος διαχαράττεται, μὴ τῷ Θεῷ τὸ πᾶν ἐπιγράφων ἀλλὰ τῇ ἰδίᾳ ἰσχύι καὶ τῇ περὶ πολέμους ἐμπειρίᾳ καὶ οἷα αὐτοκράτωρ τῶν τῆς βασιλείας ἀπάρχεται πράξεων …» (Συνεχιστής του Ιωάννη Σκυλίτζη 103,1-4, Ευ. Τσολάκης)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Dr. Niki Tsironi
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών
Τηλέφωνο: + 30 210.72.73.651
Φαξ: + 30 210.72.73.687
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: byzsyminfo@eie.grCreative Commons License.